Zdrastvuyte mojna li bez operatsi vilechet gemoroya